انکودرهای بدون بلبیرینگ معمولاً برای اندازه‌گیری جابجایی زاویه‌ای در برنامه‌های حرکتی دورانی استفاده می‌شوند. ​​​​​​​انکودرهای بدون بلبیرینگ به دلیل طراحی کم حجم و گزینه‌های نصب آسان تقریباً بر روی هر قطر شفت، جایگزین مناسبی برای انکودرهای نصب شده هستند.

کاربرد انکودرهای بدون بلبیرینگ
انکودرهای بدون بلبیرینگ امروزه در فناوری درایو و آسانسور ، برای موتورهای غیرهمزمان یا روتور خارجی یا در ژنراتورها، موتورهای بزرگ و توربین‌های بادی استفاده می‌شوند. 

انکودر بدون بلبرینگ

سبد خرید