شیب سنج یا اینکلاینومتر ابزاری است که برای اندازه‌گیری زاویه‌های شیب (یا شیب)، ارتفاع یا فرورفتگی یک جسم -با توجه به جهت گرانش- استفاده می‌شود. همچنین به عنوان شاخص شیب، سنسور شیب، شیب سنج، هشدار شیب، سنجش شیب، گرادیان متر، سطح سنج و نشانگر پیچ و رول شناخته می‌شود.
​​​​​​​​​​​​​​اینکلاینومترها زاویه جسم انتخاب شده را نسبت به گرانش اندازه می‌گیرند. شیب سنج‌ها برای کمک به تشخیص شیب، زاویه، شیب یا جهت گیری یک شی یا وسیله نقلیه انتخاب شده استفاده می‌شوند. آنها افزایش شیب (شیب‌های مثبت) و کاهش شیب (شیب‌های منفی) را با استفاده از سه واحد مختلف اندازه گیری شامل: درجه ، درصد و توپو، اندازه گیری می‌کنند. ​​​​​​​​​​​​​​
شیب سنج یکی از متداول‌ترین سنسورهای موجود در بازار امروزه است که با رشد سریع ماشین آلات، فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید، تقاضای شیب‌سنج‌ها وجود دارد. مشخصات شیب سنجها بر اساس کاربردهای مشتری متفاوت است.

اینکلاینومتر چیست؟

کاربرد اینکلاینومتر
از شیب سنج در بسیاری از صنایع استفاده می شود. برخی از برنامه‌ها شامل:

  • سکوهای نفتی در ساحل

  • وسایل نقلیه صنعتی

  • ​​​​​​​اندازه‌گیری زاویهٔ وسایل نقلیه (مانند هواپیما، اتومبیل و ...) نسبت به سطح افق

  • برنامه‌های دریایی

  • جرثقیل و کامیون های کمپرسی

دقت اینکلاینومتر
سنسورهای شیب سنج دقیق و حساس می‌توانند در خروجی خود به ریزبینی (resolution) در حد 0.001 درجه دست یابند. (باید توجه داشت که با توجه به تکنولوژی مورد استفاده و رنج زاویهٔ مورد اندازه‌گیری، این دقت می‌تواند به 0.01 درجه محدود شود.) لازم به ذکر است که دقت مطلق و نسبی یک سنسور شیب سنج بستگی به افست اولیهٔ سنسور در نقطهٔ صفر، میزان خطی بودن سنسور، هیسترزیس، تکرارپذیری نتیجهٔ اندازه‌گیری و نیز دریفت حرارتی سنسور در نقطهٔ گذر صفر دارد. در نتیجه این عوامل دقت معمول یک سنسور الکترونیک بین 0.01- و 0.01+ درجه تا 2- و 2+ درجه تغییر می‌کند. معمولاً در شرایط معمولی (room ambient conditions) دقت یک سنسور محدود به ویژگی خطی بودن آن می‌شود.

سبد خرید