اکچویتور چرخشی یک سیلندر پنوماتیک است که برای ایجاد یک حرکت چرخشی یا زاویه‌ای استفاده می‌شود و اجازه می‌دهد یک حرکت نوسانی در یک زاویه مشخص انجام شود. آنها پایدار هستند و اندازه نسبتاً زیاد نیرو (گشتاور) می‌دهند. اکچویتورها یک طراحی را ساده می‌کنند و می‌توانند مسائل مربوط به تعمیرات و نگهداری را کاهش دهند.

اکچویتور چرخشی​​​​​​​ چگونه کار می کند؟
در اکچویتور چرخشی، نیرو با فاصله ‌در یک محرک پره‌دوار، هوا را به پره‌ای فشار می آورد که به دوک مرکزی متصل است. این عمل برای چرخاندن اسپیندل انجام می‌شود. هنگامی که پره در زاویه چرخش مشخص متوقف می‌شود، جریان هوا معکوس می‌شود و اسپیندل به حالت اولیه خود می‌چرخد ​​تا فرآیند تکرار شود. 
  
چگونه
اکچویتور چرخشی را انتخاب کنم؟
قبل از انتخاب محرک چرخشی، برخی از مواردی که می‌بایست در نظر گرفت عبارت است از:

  • زاویه چرخش

  • اندازه گشتاور چرخش

  • شافت و بازده مکانیکی

اکچویتور چرخشی

کاربردهای معمول اکچویتورهای چرخشی
اکچویتورهای چرخشی در کاربردهای صنعتی برای بستن، موقعیت یابی و انتقال قطعات استفاده می‌شوند.

برای کارکردن اکچویتورهای چرخشی چه مواردی لازم است؟
برای اتصال محرک چرخشی به سیستم پنوماتیک، اتصالات و لوله مورد نیاز است. برای عملکرد صحیح سیستم هوای فشرده، هوای تمیز و فیلتر شده نیز لازم است.

سبد خرید