انکودر مغناطیسی از دو قسمت تشکیل شده است: روتور و حسگر. روتور با شفت می‌چرخد و در اطراف محیط خود قطب‌های متناوب (میدان مغناطیسی متناوب) ایجاد می‌کتد. سنسور این تغییرات کوچک را در موقعیت N >> S و S >> N تشخیص می‌دهد. روش‌های زیادی برای تشخیص تغییرات میدان مغناطیسی وجود دارد، اما دو روش اصلی مورد استفاده در انکودرها عبارتند از: اثر هال و مقاومت الکتریکی است. سنسورهای اثر هال با تشخیص تغییر ولتاژ توسط انحراف مغناطیسی الکترون‌ها کار می‌کنند. حسگرهای مقاومتی مگنتو تغییر مقاومت ناشی از میدان مغناطیسی را تشخیص می‌دهند.

انکودر دورانی مغناطیسی

سبد خرید