انکودر دورانی افزایشی به عنوان انکودر کوادراتور نیز شناخته می‌شود. از این نوع انکودر برای اندازه‌گیری پارامترهای زاویه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. انکودر افزایشی دورانی به دلیل توانایی ارائه اطلاعات موقعیتی در زمان واقعی، بیشترین کاربرد را در بین انکودرهای دوار دارد. وضوح اندازه‌گیری انکودر افزایشی به هیچ‌وجه به دو سنسور حرکت افزایشی داخلی محدود نمی‌شود. انکودرهای افزایشی را می‌توان با حداکثر 10،000 پالس در هر دور، یا بیشتر در بازار یافت.

​​​​​​​انکودرهای افزایشی دوار بدون اینکه از آنها خواسته شود، تغییرات موقعیت را گزارش می‎کنند و آنها این اطلاعات را با حداکثر سرعت انتقال می‌‌دهند. یک انکودر افزایشی دوار ممکن است از سنسورهای مکانیکی، نوری یا مغناطیسی برای تشخیص تغییرات موقعیت چرخشی استفاده کند. نوع مکانیکی آن معمولاً به عنوان یک کنترل "پتانسیومتر دیجیتال" روی تجهیزات الکترونیکی استفاده می‌شود. به عنوان مثال ، استریوهای مدرن خانگی و اتومبیل معمولاً از انکودرهای چرخشی مکانیکی به عنوان کنترل میزان صدا استفاده می‌کنند. 

انکودر افزایشی

انکودرهای افزایشی چگونه کار می‌کنند؟
انکودرهای چرخشی افزایشی از یک دیسک شفاف شامل بخش‌های مات گسسته تشکیل شده است. از دیود ساطع کننده نور برای عبور از دیسک شفاف استفاده می شود و توسط حسگر نور شناسایی می‌شود. این باعث می‌شود که انکودر هنگام دوران سلسله‌ای از پالس‌ها با فاصله یکسان ایجاد کند.
خروجی انکودرهای دورانی افزایشی بر حسب پالس در دور اندازه‌گیری می‌شود که برای پیگیری موقعیت یا تعیین سرعت استفاده می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که انکودرهای دورانی افزایشی به دلیل احتمال تداخل یا خواندن اشتباه، دقت کمتری نسبت به انکودرهای دورانی مطلق دارند.​​​​​​

سبد خرید